احداث پارک نوستالژی واقع در پارک مالیات منطقه چهار شهرداری اهواز
 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
پروژه خاکبرداری و خاکریزی نباتی پارک ساحلی غربی از پارک مالیات تا 200 متر بعد از پارک شقایق در حوزه خدماتی منطقه چهار شهرداری اهوازارقام پیشنهادی1400/10/27337.77 KB148دانلود
پروژه خاکبرداری و خاکریزی نباتی پارک ساحلی غربی از پارک مالیات تا 200 متر بعد از پارک شقایق در حوزه خدماتی منطقه چهار شهرداری اهوازپاکت الف، ب و ج1400/10/2764.52 KB131دانلود
پروژه خاکبرداری و خاکریزی نباتی پارک ساحلی غربی از پارک مالیات تا 200 متر بعد از پارک شقایق در حوزه خدماتی منطقه چهار شهرداری اهوازشرایط خصوصی1400/10/27277.79 KB123دانلود
پروژه خاکبرداری و خاکریزی نباتی پارک ساحلی غربی از پارک مالیات تا 200 متر بعد از پارک شقایق در حوزه خدماتی منطقه چهار شهرداری اهوازدعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی1400/10/27892.56 KB130دانلود
تهیه و اجرای نرده گذاری سنگی در ساحل غربی کارون در حوزه خدماتی منطقه چهار حد فاصل پارک شقایق تا پل غدیر 1399/11/2162.07 MB166دانلود
تهیه و اجرای نرده گذاری سنگی در ساحل غربی کارون در حوزه خدماتی منطقه چهار حد فاصل پارک شقایق تا پل غدیر 1399/10/296.23 MB170دانلود
تهیه و اجرای نرده گذاری سنگی زون یک ساحل غربی کارون در حوزه خدماتی منطقه دو حد فاصل پل غدیر تا پل هفتم 1399/10/295.64 MB292دانلود
تهیه و اجرای نرده گذاری سنگی در ساحل شرقی کارون در حوزه خدماتی منطقه سه و هفت حد فاصل پل سیاه تا پل شهید دقایقی 1399/10/275.38 MB167دانلود
تهیه و اجرای نرده گذاری سنگی در ساحل شرقی کارون در حوزه خدماتی منطقه یک حد فاصل پارک ربیع تا پل سیاه 1399/10/275.41 MB178دانلود
نقشه های احداث پارک نوستالژی واقع در پارک مالیات منطقه چهار شهرداری اهواز 1399/10/2723.85 MB161دانلود
اسناد مناقصه احداث پارک نوستالژی واقع در پارک مالیات منطقه چهار شهرداری اهواز 1399/10/273.91 MB166دانلود